Gwarancja mobilności

top_baner_bg (1)

Gwarancja Mobilności

Komfort jest tak samo ważny podczas podróży, jak i w obliczu nieoczekiwanych zdarzeń na drodze.
Dlatego jeśli masz użytkowego Volkswagena i korzystasz z autoryzowanego serwisu jesteś objęty Gwarancją Mobilności Volkswagen Samochody Dostawcze.

Co to oznacza? 
Krótko mówiąc, nic Cię nie zatrzyma w drodze do celu! W razie jakiegokolwiek zdarzenia na trasie, możesz liczyć na bezpłatną pomoc drogową 24h przez 7 dni w tygodniu oraz inne bezkosztowe świadczenia.

Gwarantujemy: 
pomoc na miejscu zdarzenia
holowanie
samochód zastępczy do 5 dni

Czy wiesz że...
...mobilna pomoc drogowa zawsze najpierw stara się naprawić Twój samochód na miejscu?
Czy wiesz że...
...możesz liczyć na samochód zastępczy do 5 dni za darmo?
Czy wiesz że...
...jeśli Twój samochód będzie trzeba zawieźć do serwisu,
po naprawie dostarczymy go we wskazane miejsce?
Poprzedni
Następny

Informacje podstawowe

W jakich sytuacjach obowiązuje Gwarancja Mobilności Volkswagen Samochody Dostawcze?

W jakich sytuacjach obowiązuje Program?

Z Gwarancji Mobilności Volkswagen Samochody Dostawcze możesz skorzystać w razie awarii, wypadku, kradzieży oraz w innych przypadkach unieruchomienia pojazdu wskutek rozładowania akumulatora, uszkodzenia pojazdu przez gryzonie, zagubienia, złamania lub zatrzaśnięcia w pojeździe kluczyków służących do jego uruchomienia, przebicia opony, braku paliwa w zbiorniku pojazdu albo zatankowania niewłaściwego paliwa. Innymi słowy – w niemalże każdej sytuacji, która uniemożliwi kontynuację podróży samochodem.

Kto jest objęty Programem?

Gwarancja Mobilności Volkswagen Samochody Dostawcze obejmuje kierowcę zarejestrowanego w Polsce pojazdu oraz pasażerów odbywających ( w momencie wystąpienia zdarzenia objętego programem) podróż tym pojazdem. Liczba podróżujących osób nie może być większa od dopuszczalnej dla danego pojazdu, określonej w dowodzie rejestracyjnym.

Jaki obszar obejmuje Program?

Gwarancja Mobilności Volkswagen Samochody Dostawcze zapewnia pomoc w przypadku zdarzeń powstałych na terytorium Polski oraz: Andory, Austrii, Belgii, Bułgarii, Ceuty, Chorwacji, Cypru, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Gibraltaru, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Serbii, Izraela, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Macedonii, Malty, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, San Marino, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Tunezji, Turcji (tylko część europejska), Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch.

Kto może skorzystać z Programu?

Gwarancja Mobilności Volkswagen Samochody Dostawcze obowiązuje od daty sprzedaży fabrycznie nowego samochodu przez Autoryzowanego Dealera w Polsce od pierwszej inspekcji serwisowej, jednak nie dłużej niż 24 miesiące. 
W kolejnych latach prawo do korzystania z programu uzależnione jest od spełnienia przez Państwa określonych warunków:
1. Wykonywanie okresowych, zależnych od czasu eksploatacji, przebiegu samochodu, inpekcji serwisowych pojazdu w Autoryzowanych Serwisach Volkswagen Samochody Dostawcze w Polsce, potwierdzonych wpisem do cyfrowej książki przeglądów / książki przeglądów serwisowych samochodu.
2. Dokonywanie napraw, wymiany części i materiaów eksploatacyjnych zalecanych przez Volkswagen AG i Partnera Serwisowego Volkswagen Samochody Dostawcze.

Gwarancja Mobilności Volkswagen Samochody Dostawcze odnawiana jest każdorazowo po dokonaniu wymaganej, okresowej, zależnej od czasu eksploatacji lub przebiegu samochodu, inspekcji serwisowej w serwisach Partnera Serwisowego Volkswagen Samochody Dostawcze.

Świadczenia w ramach Programu

Usługi świadczone w ramach Gwarancji Mobilności.

Świadczenia przysługujące w ramach Programu (1/5)

1. Naprawa pojazdu w miejscu zdarzenia
W przypadku zdarzenia objętego programem udzielimy pomocy najszybciej jak to będzie możliwe. Pracownik pomocy drogowej usunie przyczynę uniemożliwiającą kontynuowanie podróży i usprawni pojazd.

2. Holowanie
Jeżeli nie jest możliwe usprawnienie pojazdu w miejscu zdarzenia, odholujemy go do najbliższego Partnera Serwisowego Volkswagen Samochody Dostawcze.

Jeżeli Państwa samochód uległ wypadkowi na terytorium Polski, odholujemy go do dowolnego wskazanego przez Państwa Partnera Serwisowego Volkswagen Samochody Dostawcze w Polsce (usługa obowiązuje tylko na terenie Polski).

Świadczenia przysługujące w ramach Programu (2/5)

3.Samochód zastępczy, nocleg w hotelu, dalsza podróż
Jeżeli po odholowaniu samochodu do Partnera Serwisowego Volkswagen Samochody Dostawcze rozpoczęto proces diagnostyczny i czas naprawy według oceny Partnera Serwisowego Volkswagen Samochody Dostawcze przekracza 2 godziny lub brak jest części zamiennych niezbędnych do przeprowadzenia naprawy warsztatowej, oferujemy jedno z poniższych świadczeń.

Samochód zastępczy
Na czas potrzebny do naprawy pojazdu, jednak nie dłużej niż na 5 dni udostępnimy samochód zastępczy bez limitu kilometrów.
Nocleg w hotelu
Zapewnimy kierowcy i pasażerom, w liczbie nie większej niż określona w dowodzie rejestracyjnym 1 nocleg w hotelu kategorii nie niższej niż trzygwiazdkowej wraz ze śniadaniem.
Dalsza podróż (samolotem lub pociągiem) dla kierowcy i pasażerów. 
Zorganizujemy i opłacimy dojazd pociągiem I klasy do miejsca docelowego podróży lub do miejsca zamieszkania (gdy podróż przekracza dystans 1000 km – samolotem w klasie ekonomicznej) do kwoty w złotych polskich stanowiącej równowartość 400 EUR na osobę. 

4. Koszty przejazdu taksówką
Zapewnimy niezbędne przejazdy taksówką do łącznej kwoty w złotych polskich stanowiącej równowartość 80 EUR.

Świadczenia przysługujące w ramach Programu (3/5)

5. Przekazanie samochodu po naprawie
Zorganizujemy i opłacimy przekazanie samochodu po naprawie do Twojego miejsca zamieszkania lub miejsca docelowego podróży do kwoty w złotych polskich stanowiącej równowartość 400 EUR. Świadczenie realizowane jest w formie transportu (holowania) samochodu albo pokrycia kosztów kierowcy zastępczego albo pokrycia kosztów dojazdu właściciela pojazdu do miejsca postoju samochodu publicznym środkiem transportu (dowolna klasa biletu) w tym samolotem w klasie ekonomicznej, jeśli trasa przekracza dystans 1000 km.

6. Dostawa Oryginalnych części Volkswagen®
Świadczenie realizowane jest wyłącznie poza granicami Polski w sytuacji, gdy części zamienne niezbędne do funkcjonowania pojazdu oraz konieczne do jego naprawy nie są dostępne w miejscu wykonania naprawy. Usługa realizowana jest tylko w następstwie zdarzenia uprawniającego do skorzystania z pomocy w ramach programu Gwarancja Mobilności Volkswagen Samochody Dostawcze. Na Twoje życzenie zamówimy i dostarczymy części pod wskazany adres. Koszt zakupu części i ewentualne opłaty celne pokrywa odbiorca.

Świadczenia przysługujące w ramach Programu (4/5)

7. Nieoprocentowana pożyczka gotówkowa
Świadczenie realizowane wyłącznie poza granicami Polski. W sytuacji, gdy będziesz zobowiązany pokryć koszty naprawy, a nie będziesz dysponować odpowiednią ilością środków finansowych, pokryjemy koszty naprawy maksymalnie do 1 000 EUR (za granicą) lub jej równowartość w walucie kraju, w którym naprawy były lub będą dokonane, traktując tę zapłatę jako nie oprocentowaną pożyczkę na okres do 60 dni.

8. Serwis Telefoniczny 
W ramach serwisu telefonicznego świadczymy serwis awaryjny i serwis informacyjny.

Świadczenia przysługujące w ramach Programu (5/5)

Samochód użyczany jest na warunkach określonych przez podmiot świadczący usługi wynajmu pojazdów, w szczególności przy uwzględnieniu konieczności przedłożenia wymaganego zabezpieczenia za użyczany pojazd. Świadczenie samochodu zastępczego nie obejmuje kosztów paliwa do samochodu zastępczego.
Samochód zastępczy oraz nocleg w hotelu są organizowane w miarę lokalnych możliwości.
Dalsza podróż organizowana jest do jednego miejsca docelowego.
Usługa przekazania samochodu po naprawie świadczona jest w następstwie wystąpienia awarii pojazdu i skorzystania z usługi dalszej podróży.
Usługi wykraczające poza program Gwarancja Mobilności Volkswagen Samochody Dostawcze mogą być świadczone na rzecz klienta wyłącznie odpłatnie. 

Gwarancja Mobilności Volkswagen Samochody Dostawcze nie obejmuje awarii spowodowanych zamontowaniem w pojeździe nieoryginalnych części zamiennych, jak również instalacji lub akcesoriów, na których montaż producent pojazdu i/lub Volkswagen Group Polska sp. z o.o. nie wyraził zgody oraz w razie wystąpienia zdarzeń będących wynikiem nieprzestrzegania przez użytkownika pojazdu wymogów producenta w zakresie obowiązkowych inspekcji serwisowych lub zasad eksploatacji pojazdu.

Program Gwarancja Mobilności Volkswagen Samochody Dostawcze nie obejmuje pojazdów należących do policji, wojska lub straży granicznej.
wszelkie wątpliwości w zakresie funkcjonowania programu wyjaśnią Państwu pracownicy Partnera Serwisowego Volkswagen Samochody Dostawcze.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w broszurze załączonej do literatury pojazdu.

Postępowanie w nagłych przypadkach

Atrakcyjne warunki opieki serwisowej dostosowanej do potrzeb Klientów dostawczych Volkswagenów.

Postępowanie w przypadku awarii, kradzieży, wypadku
lub unieruchomienia pojazdu

Z Gwarancji Mobilności Volkswagen Samochody Dostawcze
1. Podaj operatorowi Centrali Zgłoszeniowej następujące dane:
– imię, nazwisko właściciela i/lub użytkownika,
– numer nadwozia (VIN pojazdu),
– numer rejestracyjny pojazdu,
– datę pierwszej rejestracji pojazdu lub datę inspekcji serwisowej ,
– miejsce zdarzenia (gdzie znajduje się pojazd),
– krótki opis sytuacji (przyczyna awarii, okoliczności kradzieży, itp.),
– numer telefonu, pod którym dzwoniący jest osiągalny w momencie zgłoszenia (telefon kontaktowy),

2. Zastosuj się do wskazówek Centrali Zgłoszeniowej,

3. Podejmij starania mające na celu ograniczenie szkody i zapewnij bezpieczeństwo ruchu w miejscu zdarzenia,

4. Nie zlecaj czynności, o których wykonanie zwróciłeś się do Centrali Zgłoszeniowej, chyba, że pomoc nie dotrze w czasie do 2 godzin od chwili zawiadomienia Centrali Zgłoszeniowej,

5. Przedstaw ważną książeczkę serwisową z wpisem gwarancji mobilności oraz udziel stosownych pełnomocnictw osobie skierowanej na miejsce zdarzenia przez Centralę Zgłoszeniową.

Na życzenie Centrali Zgłoszeniowej, udziel wszelkich możliwych wyjaśnień w sprawie zaistniałego zdarzenia.

© Krotoski 2019

*) Informacje zawarte na stronie nie są prawnie wiążące i nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zamieszczone na witrynie zdjęcia jedynie przykładowo obrazują prezentowane treci. Niektóre elementy wyposażenia opisane i demonstrowane na stronie mogą być dostępne tylko w wybranych krajach lub wyłącznie za dodatkow opłat. Dla uzyskania aktualnych specyfikacji produktów w danym kraju należy kontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem marki Volkswagen. Wszelkie wiążące ustalenia dotyczące wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują każdorazowo w indywidualnej umowie zawieranej przez strony.

Przewiń do góry

Korzystając z naszej strony wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.
W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies, w jaki sposób z nich korzystamy oraz jak je wyłączyć, kliknij tutaj.